Visie – Hoe werken wij?

Als klinisch psycholoog, hecht ik waarde aan het up-to-date blijven van wetenschappelijke ontwikkelingen binnen het veld, dit via bijscholing en intervisie.

Binnen de praktijk vertrekken we vanuit het gedachtengoed dat de ‘eerste 1000 dagen’ in het leven van een kind cruciaal zijn voor de verdere ontwikkeling. De Infant Mental Health (IMH) visie staat centraal in de ondersteuning van ouder en kind.

Soms heb je iets anders of meer nodig dan een psycholoog of therapeut. Daarom is het belangrijk om ook oog te hebben voor de ruimere context, en de hieraan verbonden noden. Indien nodig, is er contact met collega-hulpverleners zoals huisarts, (kinder)psychiater, school…

De praktijk heeft geen expertise in diagnostisch onderzoek, wat dus ook niet hier kan plaatsvinden. Enkel intelligentie-onderzoek kan – indien nodig – in de praktijk afgenomen worden.