Wie ben ik?

Jolien Laridaen

Klinisch psycholoog, psychotherapeut voor kinderen en jongeren en hun context, erkend supervisor 

Jarenlang was ik werkzaam als psycholoog op de pediatrie van het UZ Gent (2007-2022), waar ik in aanraking kwam met allerhande medisch psychologische problematieken (vnl. zindelijkheid, enuresis/encopresis, voedingsproblemen, pijnklachten…) alsook chronische aandoeningen (o.a. diabetes, syndroom van Turner) en werkte ik jarenlang binnen het kinder- en jongerengenderteam.

Na mijn studies Klinische Psychologie volgde ik de 4-jarige opleiding tot integratief psychotherapeut aan Universiteit Antwerpen (UA), namelijk cognitieve gedrags- en experiëntiële psychotherapie voor kinderen, jongeren en hun context.

In 2012 kwam mijn eigen psychologiepraktijk tot stand, gevestigd in Gent. Deze praktijk kreeg begin 2023 een nieuwe bestemming dichter bij huis, te Maldegem.

Doorheen de jaren ontwikkelde ik een affiniteit in het werken en begeleiden van het jonge kind en zijn ouders. Hierbij werk ik vanuit de Infant Menthal Health visie.  Het werken met chronische problematieken leidde er dan weer toe om me te verdiepen in Acceptance en Commitment Therapie (ACT).

In 2017 kreeg ik de kans om aan te sluiten bij de staf van de integratieve opleiding aan UA. Hierbij begeleid ik studenten doorheen hun therapie-opleiding aan de hand van seminaries, supervisies en het maken van een specialisatieverslag.

Hierbij aansluitend doorliep ik het traject tot supervisor, en ben ik intussen erkend (experientieel) supervisor. Gezien mijn integratieve scholing, neem ik supervisie ook graag vanuit een integratieve kader op. 

Tot slot ben ik freelancer bij het Vormingscentrum Opvoeding en Kinderopvang (VCOK), waar ik vorming mag geven rond zindelijkheid en opgroeien in ruime betekenis.

Opleidingen

 • 2001-2006 Master Klinische Psychologie (UGent)
 • 2006-2008 Lerarenopleiding (IVO Brugge)
 • 2009-2013 Postgraduaat Integratieve Therapie-opleiding (UA)
 • Bijkomende opleidingen rond ACT, Motivational Interviewing, Infant Mental Health, diverse RINO-opleidingen (voedingsproblemen bij jonge kinderen, therapeutisch werken bij echtscheiding, Kindertekeningen…)

Bijkomende informatie 

 • Visum
 • Erkenning Psychologencommissie
 • Lid van:
  • VVCEPC (Vlaamse Vereniging van Clientgericht-Experiëntiële Psychotherapie en Counseling)
  • VVGT (Vlaamse Vereniging voor Gedragstherapie)
 • Erkenning mutualiteiten
zindelijkheidsproblemen encopresis infant mental health